Kunstens historie

maj 13, 2018

Hvad er kunst? Det vidtfavnende begreb har været diskuteret i hundredevis af år og givet anledning til mange forskellige definitioner og teoretiske udredninger. Selve ordet kunst stammer fra tysk og betyder “kunnen”, hvilket giver mening, når det bruges i sammenhæng som eksempelvis “krigskunst” eller kogekunst”.

Siden 1700-tallet har der dog været en generel opfattelse af, at områder som maleri, arkitektur, skulptur, digtning og musik har udgjort de såkaldt “skønne kunster”.

Kunstens historie går dog langt længere tilbage i tiden, og mennesket har stort set altid forsøgt at gengive den tid, de levede i.

De ældste kendte hulemalerier er cirka 32.000 år gamle og blev fundet i Grotte Chauvet i det sydlige Frankrig. På mange af malerierne fra stenalderen optrådte vilde dyr som bison, okse, hjort og hest, som var en del af hverdagen for datidens mennesker. Og der findes til stadighed nye beviser på, at kunsten har været en del af menneskets liv.

I mere moderne tid har man inddelt kunsten i forskellige tidsaldre. Her gennemgår vi nogle af de tidligere stilarter, der dominerede i tiden:

Renæssancen

Fra år cirka 1400-1600 var det renæssancen. Ordet betyder genfødsel og henviser til den opblomstring af ideer, der kom fra antikken med grækerne og romerne. Renæssance-kunsten var kendt for sine meget tro gengivelser af den smukke natur. Mange af de store renæssancekunstnere kom fra Italien, hvoraf Leonardo da Vinci og Michelangelo er blandt de mest kendte.

Barok og rokoko

Efter renæssancen kom barokken og rokokoen, som dominerede billedet fra år 1600 til 1770. Barokkens indtog betød, at kunsten bredte sig fra det sydlige Europa til lande nord for alperne. Barok og rokoko har flere lighedspunkter med renæssancen, men fremstod mere farverigt og knap så kontrolleret i sin form. Rokokoen var en videreførelse af den lidt bastante barok – blot mere lyst og elegant i udtrykket.

Perioden gav også liv til klassicismen, der var anført af Nicolas Poussin fra Frankrig, og realismen, som Rembrandt og Caravaggio var blandt pionererne bag. Andre betydningsfulde kunstnere fra denne tid var Rubens, Bernini og Velásquez.

Nyklassicisme, realisme og romantik

I årene fra 1770 til 1870 var det retningerne nyklassicisme, realisme og romantik, der tog over. Nyklassicismen opstod som en reaktion mod den mondæne rokoko, men også fordi man i denne tid genfandt interessen for de klassiske græsk-romerske værdier, hvilket afspejlede sig i denne tids kunst. Danske Bertel Thorvaldsen var blandt de traditionelle, nyklassicistiske kunstnere, mens franskmændene David og Ingres stod som revolutionærerne i nyklassicismen.

Fra 1870 og frem til nu har kunsten været præget af mange forskellige stilarter, som også har overlappet og inspireret hinanden. Her på siden gennemgår vi nogle af de mere interessante perioder, som på den ene eller anden måde har haft indflydelse på fremtidens kunstnere.